arvid@sifo.no

Søk:
Ansatte: Fagavdelingen

Klepp, Ingun Grimstad

Forsker I
Dr.art.
Telefon: +47 67 23 56 31
Telefon mobil: 99097402
ingun.g.klepp@sifo.no
Arbeidsfelt: Klær, ull, miljø, tekstil, fritid, husarbeid

Klepp er etnolog, utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun ble magister i 1990 med en avhandling om hytteliv, og dr.art. i 1996 med en avhandling innen kulturminnevern/friluftsliv. Klepp ble ansatt på SIFO i 1999, og arbeider her med klær og husarbeid. I 2007 fikk hun professorkompetanse. Noen stikkord for hennes arbeidet er klesvaner, vaskevaner og miljø. Spesielt er hun opptatt av forholdet mellom tekniske og samfunnsfaglige og historiske innfallsvinkler til tekstiler, ikke minst ull.


Publikasjoner

Rapporter

 2016 Woolbed : Sweet dreams in merino
 2016 Klesforbruk i Norge
 2015 Market for wool sleepwear and bedding
 2015 Lokale klær og lokal mat – Forbrukerholdninger : Artikkel i Forbrukstrender 2015. SIFO-survey
 2015 Mapping sustainable textile initiatives: : and a potential roadmap for a Nordic actionplan
 2014 Forbrukstrender 2014 : SIFO-survey
 2014 Arv og deling av klær, sko og sportsutstyr
 2013 Klær for handikappede
 2013 Made to fit : Å kle en avvikende kropp - handikap og klær
 2012 Valuing Norwegian Wool
 2012 Potensiale for økt materialgjenvinning av tekstilavfall og andre avfallstyper (papir/papp, metall og glass)
 2011 Can wool be boiled and spin-dried? : woolen materials in health care
 2011 Consumers' wool wash habits - and opportunities to improve them
 2011 Lukten av svette : luktutvikling i ulike tekstiler
 2010 Vurdering av fire plagg etter vask
 2010 Fritidsbåter og miljø : en studie av båtliv, forbruksvekst og miljøansvar
 2010 Klær og utstyr til en hver anledning : Friluftsliv og spesialisering
 2009 Kjøp færre klær
 2009 Large? Clothing sizes and labeling
 2008 Clothes, the body and well-being : what does it mean to feel well dressed?
 2007 Miljøbelastninger fra norsk fritidsforbruk : en kartlegging
 2007 Er varen lik vareprøven? : en sammenlikning av passform og kvalitet ved 12 utvalgte produkter
 2003 Vask og stell av ull
 2003 Fra rent til nyvasket : Skittent og rent tøy
 2001 Hvorfor går klær ut av bruk? : Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner
 2000 Fra eggvendte laken til festlig lapp på baken : Råd og teknikker for å økonomisere med tekstiler 1900 - 2000

Bøker

 2013 Ren ull
 2006 Skittentøyets kulturhistorie : hvorfor kvinner vasker klær

Bok- og tidsskriftsartikler

 2016 Deviant Bodies and Suitable Clothes
 2016 Wool as an Heirloom: How Natural Fibres Can Reinvent Value in Terms of Money, Life-Span and Love
 2016 Samme ulla
 2016 Klærs levetid : LCA på liv og død
 2016 Why Cotton as Linen? : The Use of Wool in Beds in Norway
 2016 Wool wash: Technical performance and consumer habits
 2016 What’s the Problem? : Odor-control and the Smell of Sweat in Sportswear
 2016 Moten er død, leve kleda
 2015 A Dizzying Spin on Green Growth
 2015 Making Clothing Last: A Design Approach for Reducing the Environmental Impacts
 2015 Hel Uld : Nasjonalhelten og hans klær
 2015 Clothing disposal habits and consequences for life cycle assessment (LCA)
 2015 His mother's dress: Growth in the number of clothes
 2015 Pelles nya Klæader, och våra
 2015 Wool you wear it? : Woollen garments in Norway and the United Kingdom
 2014 Too old: Clothes and value in Norwegian and Indian wardrobes
 2014 Consumption studies: : The force of the ordinary
 2014 Responsibility without means : Consumer behaviour and sustainability of textiles and clothing
 2014 Wool is a knitted fabric that itches, isn`t it?
 2014 Too Old : Clothes and value in Norwegian and Indian wardrobes
 2013 Environmental and ethical perceptions related to clothing labels among Norwegian consumers
 2013 Det hvite gullet
 2013 Bare mote? : Materialitetens betydning for klærs levetid
 2013 Å fange materialiteten med metoden
 2013 The Rationalisation of Consumption : Reasons for Purchasing Outdoor Recreational Outfits
 2013 The Wonders of Norwegian Wool
 2012 “Sizes are arbitrary, you can’t trust them” : a study of the relationship between size labeling and actual clothing sizes
 2012 Changing Laundry Habits in Norway
 2012 Trouble with the solution: Fabric softeners and odour properties
 2012 Looking good and judging gazes : the relationship between body ideals, body satisfaction and body practices among Norwegian men and women
 2012 A methodological approach to the materiality of clothing : Wardrobe Studies
 2012 Vakker og ren
 2011 Slimming lines
 2011 Potential for environmental improvements in laundering
 2011 Spa : forbruk av velvære, helse og skjønnhet?
 2011 Den uløselige oppgaven : kle en gal kropp riktig
 2011 Klær for alle?
 2011 Materialised ideals : sizes and beauty
 2011 Мода сквозь призму возраста
 2011 Leisure and sustainable development in Norway : part of the solution and the problem
 2010 Har norsk ull noen framtid?
 2010 Stram i strikken
 2010 Is wool really the class dunce?
 2010 Advice for Those who Wish to Look Slimmer [Cόветьітем, қто ҳоүет Въіґлядетъ строинее ]
 2010 Standardisation and Consumer Responsibility
 2010 Old mending techniques in Vogue
 2010 Design school briefing: Old mending techniques in Vogue
 2010 Snapshot: Wool
 2010 Snapshot: Beauty, Nature, and Equality
 2010 Snapshot: Why do Women throw out Clothes
 2010 If an M is Too Small, I’ll Never Try an L. I’m not an L! : Gender, Sizing and Beauty Ideals
 2010 Care and Maintenance
 2010 Sports and Dress
 2010 Husarbeidets grenser : når kunnskap erstattes med skam
 2009 Farlige farger og forkledde klesnonormer i Norge
 2009 Klær, kropp og velvære : hva vil det si å føle seg velkledd?
 2009 Bevegelige farger
 2009 Stoff for sport
 2009 Faut-il craindre les couleurs? : Normes vestimentaires féminines
 2009 Does beauty come from within? : Beauty and well-being in Norwegian spas
 2009 Nyanser av grønt
 2009 Fritidsforbruk, frihet og miljøansvar
 2009 Avlæring av ansvar : normer og kunnskap om klær i skikk og bruk-bøker
 2008 Patched, Louse-ridden, Tattered [атаный, вонючий, драный] : Clean and Dirty Clothes [чистая и грязная одежда]
 2008 Livsløpsstandard : bokanmeldelse
 2008 Ull : med fremtiden for seg
 2007 Patched, louse-ridden, tattered: : clean and dirty clothes
 2007 Vi vasker oss vel egentlig for mye : et hygienisk argument
 2007 Reparasjon og gjenbruk i 1900-tallets håndarbeidsbøker
 2007 Clothes, the body and well-being : What does it mean to "feel" well dressed?
 2006 Young Fashion and Adult Style : How Teenage Girls and Grown Women Acccount for the Impact of Style and Fashion on Their Personal Clothing Practices.
 2006 Kvinner og klær : Klesvaskens kulturhistorie
 2006 Hvordan det selvfølgelige endres : Derfor skriver jeg bok
 2005 Forbud mot nattøy av bomull?
 2005 Reading Fashion as Age : Teenage Girls and Grown Womens Accounts of Clothing as Body and Social Status
 2005 Kledd for friluftsliv
 2005 Klippe, klipp, klippe : kjønnsarbeidsdeling på frammarsj
 2005 Demonstrations of feminine purity : the meaning of cleanliness and the growth of laundry
 2004 Farlige farger
 2003 Hybelkaninenes erotiske bøtteballett : Tre bøker om vask
 2003 Clothes and Cleanliness : Why We Still Spend As Much Time on Laundry
 2002 Jeans og den lille sorte : Hvorfor yndlingsklær er mer miljøvennlig enn andre klær
 2000 Hvordan lære å sy og strikke? : Håndarbeidsundervisningens metode sett i forhold til dets mål og mening 1889 til 1998
 2000 Eggvendt laken og lapp på baken
 1015 LOKALE KLÆR OG LOKAL MAT – FORBRUKER-HOLDNINGER

Paper og foredrag

 2016 Klærs levetid - LCA på liv og død
 2016 Det kjedelige faktum at forbruksvekst betyr vekst i miljøbelastninger og hvordan dette kan løses
 2016 Problemet med å gå i ring: Sirkulær økonomi og ny teknologi i klesskapet
 2016 Norsk ull
 2016 Beyond repair!
 2016 Norsk ull og nye muligheter
 2016 VikinGull, Norsk ull og Krus
 2016 Fra sau til garn og gode klær
 2016 Inkluderende forbruk
 2016 Forbruksvekst og miljøbelastning
 2016 Bruk og forkast : En faglig debatt
 2016 FRILUFTSLIVETS ØKOLOGISKE FOTAVTRYKK
 2016 Clothes and danse
 2016 Localizing fashion: Slow sweaters as a strategy for sustainable development
 2016 Localizing fashion: Slow sweaters as a strategy for sustainable development
 2016 Fra sau til garn og gode klær
 2016 Enhancing local value chains in Norway: KRUS
 2016 Ull i alt
 2016 Ull for full rulle
 2016 Ull, forskning og nye muligheter med KRUS
 2016 Med garnet som inspirasjon : Fabuleringer med strikkepinner
 2016 Spørrelistesvar til glede og nytte
 2016 Ull i veven : Med utgangspunkt i prosjektet KRUS diskuteres kvalitet, opprinnelse og produksjon av garn
 2016 : Non-standard Bodies and Comfortable Clothes
 2016 Non-standard Bodies and Comfortable Clothes
 2016 Non-standard Bodies and Comfortable Clothes
 2016 Norwegian sweaters – how they are used, kept, made, shared and first of all loved
 2016 Goda exempel och erfarenheter från Norge
 2016 Miljøbelastninger ved økt forbruk
 2016 Miljøbelastninger ved økt forbruk
 2016 Miljøbelastninger ved økt forbruk
 2016 The Deadly Dreams project approach within the realm of environmental research
 2016 How to walk into peoples wardrobes and bathrooms and bring great things out
 2016 Økt utnyttelse av norsk ull
 2015 Rare breed sheep : The Krus Project and Zero Waste Scotland
 2015 Local Wool Solving the Conundrum : Knitting our way to a Sustainable Future
 2015 Frå sau til garn og gode klede : Ubrukte muligheiter i lokal produksjon
 2015 Garn fra norske sauerraser : Kvalitet og egenskaper
 2015 KRUS
 2015 Fra ull til gode klær
 2015 Ull og tull i motebransjen
 2015 DÅRLIGE KLÆR GIR DÅRLIG VÆR!
 2015 Norsk ull og dens potensiale
 2015 Norsk ull i utsøkte materialer : Ubrukte muligheter?
 2015 Ille til mote
 2015 To rette og én vrang : Hvorfor har strikking blitt så populært i Norge?
 2015 Kick off – KRUS
 2015 STIen blir til mens du går
 2015 Samtale om forbruk
 2015 Gull av ull
 2015 Wool as a Heirloom
 2015 Råd og teknikker for å økonomisere med tekstiler
 2015 Eierskap og gjenbruk
 2015 Nytt stort ullprosjket
 2015 Forbrukertrender og fremtiden for Norske motebutikker
 2015 Age and active life of clothing
 2015 Sustainable value chains for wool - alternative development paths in the bioeconomy
 2015 Norsk ull og lokale råvarer
 2015 Gjenbruk og redesign
 2015 Fra sauens ull til lokale klær og varige strikkeplagg.
 2015 Nytt liv for havarerte klær og stryketøy og andre gode historier om ull
 2015 Boken Ren ull
 2015 Bærekraftige tekstiler, Lunsjforedrag
 2015 Ull og tull i motebransjen
 2015 Klær og tekstiler av norsk ull
 2015 Å forske på materialitet, produkter og hverdagspraksiser
 2015 Local as the new green: Exploring new possibilities for sustainable fashion
 2014 Ren ull og ubrukte muligheter
 2014 Skittentøyets kulturhistori og klesvaskens mysterier
 2014 Handikap og klær
 2014 Fra Råvare til Merkevare, : VikingGull
 2014 Det hvite Gullet
 2014 Den gyldne omvei
 2014 Den gyldne omvei
 2014 Melkerampen - hvordan blir morgendagens sentrum?
 2014 norsk ull og garnproduksjon
 2014 Ren ull og ubrukte muligheter
 2014 Sorte får, hvitt gull og fremtiden for lokalt produserte klær
 2014 Outcomes from the Wool Culture Workshop
 2014 Kledd til Likeverd
 2014 Ren ull, og ubrukte muligheter
 2014 Ren ull
 2014 En nordisk veiplan for tekstiler : hvor går vi?
 2014 Klær og dans, kropp og kjønn
 2014 Ull - hår i suppen eller Det Kvite Gullet?
 2014 Arv av hytter i et slektskapsperspektiv
 2014 Ren ull
 2014 A NORDIC TEXTILE ROADMAP PRESENTATION
 2014 Norsk ull bare tull?
 2014 Garnkvalitet, stell og vask
 2014 Norsk ull som del av løsningen på miljøutfordringen i den globale tekstilsektoren
 2014 Nordic Roadmap for Sustainable Textiles : plan for a plan
 2014 Hva er klær?
 2014 Klesnormer
 2014 Klesnormer
 2014 Fra lille lam til Pers nye klær : ei forteljing om ull og garn, med to stemmer – for både born og vaksne
 2014 Gull av ull
 2013 Lille Lam; Har du noe ull? : Perspektiver på ullkvalitet og fremtiden for norsk ull og lokale klær med utgangpunkt i prosjektet; Valuing Norwegan wool
 2013 Bruke tingene mer, trenge færre ting. : Eie, dele, leie, låne eller arve? Bruk, levetid og miljø
 2013 Klesvaskens kulturhistore og nye forskning på klesvask
 2013 Å skyte spurv med kanoner
 2013 Valuing Norwegian Wool : Presntasjon av et prosjekt
 2013 Tekstilers miljøbelastning - et «fra grav til vugge»- persktiv
 2013 Fibermerking,feilinnformasjon Bamus og miljø
 2013 ”Valuing Norwegian Wool”
 2013 Ull, stell og bruk
 2013 What questions need answer in today’s fashion industry?
 2013 TEKSTILAVFALL, MENGDER OG MULIGHETER
 2013 Re-inventing the wheel? : Å comparison of the odor-preventive properties of natural fibers and the odorcontrol tecnology applied to synthetic textiles
 2013 Inpired by Vikings
 2013 Consumer research on wool - new methods
 2013 Innspirert av vikinger
 2013 Ull i Norsk tradisjon og ein internasjonal marknad
 2013 Ull i Norsk tradisjon og ein internasjonal marknad
 2013 Ren ull : Litterær speed-dating med høstens aktuelle sakprosaforfattere
 2013 Ren ull : Litterær speed-dating med høstens aktuelle sakprosaforfattere
 2013 Ull, og ny bok
 2013 Fra Bæ, bæ lille, til strikkegarn : Kvalitet og kvaliteter i ull
 2013 Ull, kvaliteta, bruk og ubrukte moglegheitar : Om prosjektet VikingGull og haustens bok for ullelskare; Ren ull
 2013 Ren ull – en reise i norsk kulturhistorie for alle som liker sauer og garn
 2013 Fra bruk og gjenbruk til kjøp og kast - og tilbake igjen
 2013 Klær og umyndigjøring av kvinners kunnskap
 2013 Ren ull : et foredrag om strikking og garnkvalitet, ull og klær
 2013 Results, experiences, reflections : Valuing Norwegian WooL
 2013 Ren ull i norsk design : Mote og miljø
 2013 Fra får til fashion. Ny giv i en lokal næringskjede
 2013 Ren ull
 2012 Goals and Work Packages of SIFO’s Valuing Norwegian Wool
 2012 Consumer attitudes and Wardrobe studies: What does the consumer actually know? Busting myths
 2012 Consumer attitudes and Wardrobe studies: What does the consumer actually know? Busting myths
 2012 Consumer attitudes and Wardrobe studies: What does the consumer actually know? Busting myths
 2012 Documenting the positive aspects of Wool
 2012 An Uncomfortable Luxury: The British Wool Paradox”.
 2012 Ansvarlig mote : Klær og milø
 2012 It’s homemade!
 2012 The Smell of Sweat: An interdisciplinary twist on materials’ invisible qualities
 2012 Life Extension of Textiles
 2012 Frome waste to material resources in a grave to cradle perspective : The resarch project
 2012 Resultat fra forskningsprosjektet "Valuing Norwegian Wool"
 2012 Valuing Norwegan Wool
 2012 Under- og overkommunikasjon: Hva er ”norsk ull” og trenger vi opprinnelsesmerking av norsk ull?
 2012 Clothes and immobility : How to dress deviant bodies
 2012 Cross-discplinary apparel and textile research at SIFO with tocus on two methods in projets on wool
 2012 Klesvaner, klesvask, mote og miljø
 2012 Kær, forbruk og miljø
 2011 Finnes det bærekraftig mote?
 2011 Skittentøyets kulturhistorie
 2011 Klær og klesnormer
 2011 Ull materialeære
 2011 Eksplosjonen i salg av sportsutstyr – er det noe problem da?
 2011 Environmental improvement by prolonging clothing use period
 2011 Wool wash
 2011 Å sette pris på norsk ull
 2011 Eksplosjon i enkelthet. Hvofor kjøper vi så mye sportsutstyr og hvilke følger kan det få?
 2011 Improving textile labelling
 2011 Out of the closet
 2011 Potential of woolen materials in health care
 2011 Changing laundry habits
 2011 Norwegian wool in Norwegian wardrobes
 2011 New questons require New Methods : A Meethodlogical approach to Materialty: Wardrobes studies
 2011 Wardrobe studies for reversed life cycle perspective
 2011 Clothing consumption: Consumers' environmental attitudes and actions
 2011 Forbruk og forståelse for bruk av penger blant dagens unge.
 2011 Om å skyte spurv med kanoner. : Tenger vi virkelig nanosølv
 2011 Nano is the solution – but what is the problem? : Cracking a nut with a sledgehammer
 2011 Hvorfor kjøper, bruker, vasker og kaster vi klær som vi gjør? : Klesvaner og uvaner
 2011 Metode; iintervjuer og materialitet
 2010 Sifo og reiselivsforskning
 2010 Vem ska tvätta kläderna?
 2010 Fra tekstilavfall til materielle resurser i et grav til krybbe perspektiv
 2010 Back to the Future - Classic Fashion is Future : Valuing Norwegan Wool
 2010 På stier mellom natur og kultur : kulturarven i friluftsopplevelsen
 2010 Fritid og bærekraftig utvikling – del av problemet eller del av løsningen?
 2010 Reinventing Old Solutions to New Problems? Old Mending Techniques in Vogue
 2010 Aesthetic Ideals and Big Bodies: a comparative study of Russia and Norway : Collection of Papers presented at Moscow, 17-18 September 2009
 2010 Mindre miljøbelastende arbeidsklær og uniformer : Øko Tex og andre miljømerker
 2010 Looking good and divergent bodies : coping strategies and suitable clothes
 2010 The Rationalization of Outdoor Recreational Outfits
 2010 A fresh look at Wool
 2010 Textile waste - et prosjekt om å redusere materialstrømmen
 2010 Improvements in design and quality for promoting sustainable clothing use : a research based approach
 2010 Materialiserte normer og makten i det trivielle, med eksempler fra klær og klesvask
 2010 Lecture, Method: Doing interviews and grasping materialities
 2010 The Rationalization of Outdoor Recreational Outfits
 2009 Skittentøyets kulturhistorie :
 2009 Derfor vaske kvinner klær
 2009 Kropp og klær
 2009 Samtidsdiagnose og viktige felter for museers innsamling; klær og husarbeid
 2009 Kunnskap, kjønn og klesvask
 2009 Grave to Cradle
 2009 Å fange materialiteten i metoden : Garderobestudie og klærnes materie
 2009 “From waste to material resources in a grave to cradle perspective: A stakeholder approach within the textile value chain” : Presentasjon av prosjket med vekt på tverfaglighet og prosjektledelse
 2009 Lines that slim and lengthen : a comparison of advice for how plump men and women are to dress in the 1950s, 1960s and today
 2009 Uni-Form; Arbeidsbekledning for kvinner i mannsdominerte yrker : Kvinner og klær i arbeidslivet under lupen
 2009 Skittentøyets historie: Klær, kjønn og klesvask
 2009 Ut av skapet : Klesforskning på SIFO
 2009 Ut av skapet : Klesforskning på SIFO
 2009 Hvem skal vaske klærne? : Kjønn, profesjonalitet og renhet
 2009 Ut av skapet : Klesforskning på SIFO
 2009 Klær og utstyr til enhver aktivitet : Friluftsliv og spesialisering
 2008 Et kulturhistorisk blikk på klesvask
 2008 Klær som uttrykk
 2008 Tekstiler og mote i et miljøperspektiv
 2008 Klesforskningen ved SIFO våren 2008
 2008 The Role of Clothes and Eqipment in Outdoor Recreation
 2008 Søppel i overflodssamfunnet
 2008 Bukten og begge endene i skittentøyet
 2008 Lappete, lusete, fillete, ren
 2008 Miljømessig vedlikehold av klær
 2008 Wardrobe studies in Norway
 2008 Does beauty come from within? : The relationship between goals and means, beauty and wellbeing in Norwegian Spas
 2008 Friluftsliv og forbruk
 2007 Hygiene, klesvask og kjønnsrollemønstre
 2007 Strikkeprodukter i ull - Egenskaper, kvalitet og testing
 2007 Klær, lukt og velvære
 2007 Hvilke fibertyper er mest miljøvennlige i sengetøy?
 2007 Kvalitet og passform som etikk
 2007 Klær, symbol og opplevelse
 2007 Klær og tekstilkvalitet
 2007 Clothes, the body and well-being : what does it mean to feel well dressed?
 2007 Hytter og hytteliv
 2007 Clothes - much more than fashion
 2007 Klesvask og skittentøysforskning
 2007 Recreational consumption as a market for sustainable farm based food and tourism business
 2007 Holiday consumption and sustainable development : - the cases of foreign holiday trips and Norwegian cabin life
 2007 Miljøforbruker - grønt forbruk eller overforbruker?
 2006 Er merkeordningen for tekstiler gått ut på dato?
 2006 Husarbeid som kunnskapsfelt
 2006 Tekstiler og kvalitet
 2006 Rene klær
 2006 The importance of second homes and relevance for sustainable consumption
 2006 Tar vi fri fra miljøproblemene på fritida?
 2005 Moderne versjoner av kvinnelig renhet
 2005 Klesvaskens kjønnsgramatikk
 2005 Klesvaner
 2005 Klær og renhet
 2005 Klesvask
 2005 Nytt om SIFO, nytt om tekstilsektoren
 2005 Moderne versjoner av kvinnelig renhet
 2005 Patched, louse-ridden, tattered - clean, beautifull, gem : clean and dirty clothes
 2005 Kvalitetskrav ved innkjøp av tekstiler og klær
 2005 Tekstil og materiallære
 2005 Lappete, lusete, fillete - ren, pen, edelsten. Patched, louse-ridden, tattered - clean, butifull, gem: : clean and dirty clothes
 2004 Kvinner klær og klesvask
 2004 Modern demonstrations of feminine purity : an attempt to understand the growth of laundry
 2004 Hvorfor kvinner vasker klær?
 2004 Det hygieniske argumentet for vask av kropp og klær
 2003 Farlige farger
 2003 Målet med håndarbeidsundervisning i Norge 1889-1997
 2002 Reading fashion as age : An analysis of descriptions from young teenage girls and grown up women on clothing as body and social status
  Mine, yours, ours and theirs : Outdoor recreational outfits as obstacles to participation
  How to walk into peoples wardrobes and bathrooms and bring great things out.
  How to walk into peoples wardrobes and bathrooms and bring great things out.

Kronikker og avisartikler

 2016 Kropspress - nok snakka
 2016 Bunadens Revansj
 2016 Moteavhengigheten starter med oss selv
 2016 Svett høst i vente
 2016 All makt til forbrukeren?
 2016 Vi må ta vare på ulla fra villsauen
 2016 Har det blitt mindre sølv?
 2016 43 prosent av alle norske kvinner strikker
 2016 Johaug-salven er bare ett eksempel på stoffer kroppen tar opp : Vi har 400 fremmede kjemiske stoffer i kroppen
 2016 Strikking : vår bortgjemte nasjonale stolthet
 2016 Villedende veiledning om klær og miljø
 2016 Forkjempere for gode klær trengs
 2016 Hvorfor oppfordrer Bymisjonen i Trondheim til å bruke Dale garn?
 2016 Barns forbruk er voksnes ansvar
 2015 Det klør, det klør, tiddelibom
 2015 Tuftes trusetull
 2015 Ny vår for norsk ull
 2015 Miljøtull om "bambus" klær
 2015 Lokal ull for innovasjon og miljø
 2015 Spinnvill sirkeløkonomi: Det beste for miljøet er ikke resirkulering : Vi trenger ikke grønn vekst i moteindustrien, vi trenger virkelig endring
 2015 Best å forebygge
 2015 Hva byr vi våre gjester?
 2015 Norden som sinker
 2015 Sorte får : den nye småpoteten
 2015 En verden uten beitedyr
 2015 Lett på tråden
 2014 Du store grunnlovsalpakka!
 2014 Norge som merkevare
 2014 Hvem er grønnest?
 2014 Et lite stykke Norge
 2014 Fordi vi har råd til det
 2014 Gift i klær – en gang til
 2014 Blodig ull i fjellheimen : Når det debatteres med mye engasjement, men lite kunnskap blir løsningene enkle, men ikke gode
 2014 Mer enn nok ballkjoler
 2014 Er du et nuppemenneske?
 2014 Med sau i bagasjen
 2013 Mulighetene i skogen
 2013 Uniform eller gode klær
 2012 Ta grep om din kvinnelighet
 2011 Dårlige klær i dårlig vær
 2010 Rosa og blå akebrett
 2009 Det er tungt å være stor
 2008 Å legge meninger i andres munn
 2008 Bomull med lik i lasten
 2007 Farlig fritid
 2007 Kvinner og klær. Og miljø?
 2007 Mote er mye mer enn klær
 2007 Fritid og forbruk, en miljøutfordring
 2007 Mode, konsumtion och miljö
 2006 Merking gått ut på dato : 100% rent tull
 2005 Bedre og færre klær
 2000 Ungdoms klesvaner

Testrapport

 2014 Blod og bæsj, flekker på ull

Utstillinger

 2016 Tradisjon og trend : Norsk ull til alle tider
 2012 Textile waste exhibition
 2012 Det Kvite Gullet
 2007 Skittentøyets kulturhistorie- hvorfor kvinner vasker klær : Norsk Trikotasjemuseum
 2006 Lappete, lusete, fillete - ren. Skittentøyets kulturhistorie : Utstilling på Kvinnemuseet i Kongsvinger

Pågående prosjekter

 11-2014-38Krus - økt utnyttelse av Norsk ull
 11-2009-11Uni-Form

Anbefalte lenker

Publikasjoner i Cristin

Oppføringer i kompetansekatalogen

bærekraftig forbruk
fiber og konfeksjonsteknikk
forbruk og miljø
friluftsliv
husarbeid
klesvask og vaskevaner
klær
mote
produkters levetid
tekstiler
ull

Nyheter

2016-12-12Moten er død, leve klærne!
2016-10-25Villedende veiledning om klær og miljø
2016-09-21Kvinner kjøper og bruker ullplagg oftere enn menn
2016-09-05Hvordan vasker vi ulltøy?
2016-08-30Mye friluftsliv – mye utstyr
2016-08-23Hvorfor overtok bomull for ull i norske senger?
2016-07-29Hva gjør vi med klærne våre?
2016-04-25Kjedelig faktum: Økt forbruk gir flere miljøbelastninger
2016-03-06Ull i sengetøy og nattøy
2016-02-18Klær utenfor det radmagre kroppsidealet
2016-01-04Typisk norsk: strikking og bunad
2015-12-14Ull på tur - aldri sur
2015-11-02Beitedyr – ikke bare kjøttproduksjon
2015-09-24Grønn vekst?
2015-09-18Klær som varer lenger
2015-09-08Bærekraftig bunad?
2015-08-13Vil du delta i spørreundersøkelse om sengetøy og søvnkvalitet?
2015-06-26Forebygging er best
2015-06-16Det beste for miljøet er ikke resirkulering
2015-06-16Ta det personlig
2015-06-10Lokale og norske produkter
2015-05-26300 års gjenbruk
2015-05-15Når viskose blir til «bambus»
2015-04-27Naturfiber - fornyet av natur og menneske
2014-10-10New article: Consumption studies: the force of the ordinary
2014-04-29SIFO-forsker Ingun Grimstad Klepp holder innlegg på den 6. forskningskonferansen for Norsk Nettverk for Forskning om Funksjonshemming (NNFF)
2014-03-31Foredrag om ull
2014-01-23Ny rapport: "Made to Fit": Å kle en avvikende kropp - handikap og klær.
2013-12-09Ny SIFO-bok: Hinsides symbolverdi
2012-03-15Ta grep om din kvinnelighet
2012-02-27Changing Laundry Habits in Norway
2012-01-22Lukten av svette
2011-10-20Høstmøte i Tekstilpanelet, forum for miljø og etikk i tekstilbransjen
2011-10-10Myter og sannheter om ullvask
2011-01-19Skjønnhet og helse: Det ytre og indre
2010-09-14Standardisation and Consumer Responsibility
2010-08-25Aesthetic Ideals and Big Bodies: A comparison of Norway and Russia
2009-11-17Klær, kropp og velvære : hva vil det si å føle seg velkledd?
2009-03-303 nye tidsskriftsartikler
2009-03-03Buksekjøp - på størrelsen løs
2009-02-27New SIFO publication
2009-02-27Large? Clothing sizes and labeling
2009-02-24Derfor vasker kvinner klær
2009-01-22Kjøp færre klær
2008-10-27PERSONAE - klær, kropp, kultur
2008-09-25Bomull med lik i lasten
2008-06-19smittsomt slurv på kjøkkenet
2008-06-16Lappete, lusete, fillete, ren
2008-06-05På kanten
2008-04-03Ingun Klepp på God morgen Norge, TV2
2008-03-18Husmorfilmer på DVD
2008-03-05Ingun Klepp på Store studio 3. mars
2008-02-26Miljøvennlig vask
2008-02-15Brukt eller nytt?
2008-02-05Hold barna varme: Tenk 3 lag
2008-01-16New SIFO publication
2008-01-16Ny SIFO-publikasjon
2007-10-30"Ikke for mange nye ting til de nye..."
2007-10-25Spørreundersøkelse om klesstørrelser
2007-10-11Klesmote er overvudert
2007-04-16Vi selger mer brukt!
2007-03-14Test av vaskemaskiner
2007-02-08Miljøverstinger på fritiden
2007-01-16Dropp bil til skituren!
2007-01-16Temakveld på Kvinnemuseet
2007-01-16Fritiden både som miljøproblem og som løsning på miljøproblemene
2006-12-20Har vi vasket gulvet?
2006-09-06Skikk og bruk anno 2006
2006-08-05Det er ikke det at menn ikke vil, men kvinner slipper dem ikke til
2006-06-29Klesvask er fortsatt kvinners jobb
Forbruksforskningsinstituttet SIFO Postboks 4 St Olavs plass, 0130 Oslo - Sandakerveien 24 C, Bygg B
tlf: 22 04 35 00 - faks: 22 04 35 04 sifo@sifo.no - Informasjonssjef: Berit N. Fjeldheim