arvid@sifo.no

Søk:
Ansatte: Fagavdelingen

Bugge, Annechen

Forsker I
Dr.polit.
Telefon: +47 67 23 56 15
Telefon mobil: 48286633
annechen.bugge@sifo.no
Arbeidsfelt: Mat- og spisevaner

Annechen Bahr Bugge er utdannet dr.polit. i sosiologi fra NTNU, Trondheim (2005) med avhandlingen "Middag en sosiologisk analyse av den norske middagspraksis". Hun er utdannet cand.polit. fra Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi i 1993. Bugge ble ansatt ved SIFO i 1993.


I perioden 2006 til 2009 arbeidet Bugge med et prosjekt om ungdom, mat og identitet (YoungFood). Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd (NFR), Folkehelseprogrammet. Det ble blant annet gjennomført studier av ungdoms forbruksmønster av fastfood, søtsaker og snacks, samt hva og hvordan unge spiser i løpet av skoledagen. Videre ble det sett på unges oppfatninger om mat, kropp og helse. 


De senere årene har Bugge også arbeidet med problemstillinger knyttet til nordmenns spisevaner utenfor hjemmet, brød- og kornvaner, aktive eldres mat- og spisevaner, kartlegging av usunn matreklame rettet mot barn og unge, samt den økende opptattheten av mat, kropp og helse.


I perioden 2010 til 2014 ledet hun prosjektet HealthMeal. Dette var et tverrfaglig prosjekt finansiert av NFR, Matprogrammet. Her ble det blant annet sett på muligheter og begrensninger for å øke nordmenns forbruk av grønnsaker og fisk.


Publikasjoner

Rapporter

 2016 Med barn i butikk - bare mas?
 2016 Systematisk kartlegging av reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn og unge på TV og internett
 2016 Er vi overforsikret? Forbrukernes bruk og oppfatninger av forskjellige forsikringsprodukter
 2016 Er vi overforsikret? : Forbrukernes bruk og oppfatninger av utvalgte forsikringsprodukter
 2015 HealthMeal. Hvordan nå de ernæringsmessige målsetningene om økt forbruk av fisk og grønnsaker?
 2015 Overraskende stort uformelt matmarked : Artikkel i Forbrukstrender 2015. SIFO-survey
 2015 "Hvor vanlig er det egentlig å kjøpe seg tjenester til hjemmet" : Artikkel i Forbrukstrender 2015. SIFO-survey
 2015 Kommersialisering og oppvekst : - barn og unge om kropp, kjøpepress og reklame
 2015 Mat, måltid og moral : Hvordan spise rett og riktig
 2014 Kroppsrelatert matforbruk og helse
 2014 Forbrukstrender 2014 : SIFO-survey
 2013 Usunne mat- og drikkereklamer rettet mot barn : En systematisk kartlegging av omfanget i utvalgte medie-kanaler
 2013 Mat og måltider for aktive eldre - en studie av aktive eldres preferanser, prioriteringer og praksiser
 2012 Spis deg sunn, sterk, slank, skjønn, smart, sexy… : finnes det en diett for alt?
 2010 Forbuden frukt smaker best : en studie av nordmenns spise- og drikkemønster av sjokolade, søtsaker, salt snacks, sukkerholdige leskedrikker og lignende
 2009 ”Mat i farten” : – muligheter og begrensninger for nye og sunnere spisekonsepter i hurtigmatmarkedet
 2008 Ikke drikk vann fra springen! : reaksjoner og implikasjoner etter drikkevannsaken i Oslo, oktober 2007
 2008 Nordmenns brød- og kornvaner : - i stabilitet og endring
 2007 Ungdoms skolematvaner : refleksjon, reaksjon eller interaksjon
 2007 Å spise ute : hvem, hva, hvor, hvordan, hvorfor og når
 2006 Julens mat og måltider
 2003 Cooking - as identity work
 2000 Det norske måltidsmønsteret : Ideal og praksis
 1999 Matvaresystemet - tradisjon og innovasjon. Rapport fra MATSYS-seminaret
 1995 Merking av matvarer - til gagn eller bry?
 1995 Mat til begjær og besvær : Forbrukernes vurderinger og kunnskaper om helse , miljø og etiske aspekter ved mat
 1995 Matvaner i endring og stabilitet : en studie av måltidsvaner og matforbruk i ulike forbrukergrupper
 1994 Til bords med forbrukerne : Forbrukernes ønsker og prioriteringer på matområdet i 90-årene
 1993 From customer service to service machine : An analysis of the relationship between store employees and customers
 1993 Typiske lavpris-kunder : I minipris-kjeder i dagligvarehandelen og lavpris-kjeder i motebransjen

Bøker

 2006 Å spise middag - en matsosiologisk analyse
 2005 Middag : en sosiologisk analyse av den norske middagspraksis

Bok- og tidsskriftsartikler

 2016 Food advertising towards children and young people in Norway
 2015 Forbrukstrender på melk og meieriprodukter
 2015 Why are Alternative Diets Such as "Low Carb High Fat" and "Super Healthy Family" so Appealing to Norwegian Food Consumers?
 2014 Folk er mer og mer opptatt av helseriktig kosthold - hvorfor er alternative og opprørske dietter så appellerende
 2012 Young Norwegians' food choices, healthy eating and weight control : Commentary on the Food: Now and then report
 2012 Forbidden fruit tastes the sweetest - a study of Norwegians' consumption pattern of chocolate, sweets, salty snacks, soft drinks and the like
 2011 Lovin' it? : a study of youth and the culture of fastfood
 2011 Survival of the fittest
 2010 Young people's school food styles : Naughty or nice?
 2010 Eating Out : a multifaceted activity in contemporary Norway
 2010 Den sosiale appetitten : mat, klasse og identitet
 2010 Sugababes and a rapper's delight - ungdoms spise-/drikkemønster av sjokolade, søtsaker, salt snacks, sukkerholdig brus og lignende
 2009 Barns og unges matkultur
 2009 "Fit", ikke fet! : Forandringer, forbedring og forvandlingsimperativer
 2009 Mat i farten : endringsbehov i det norske matlandskapet
 2008 Brødvaner - i stabilitet og endring
 2007 Middag - et måltid i endring?
 2007 Middag - et betydningsfullt hverdagsrituale : eksempelet kjøttdeig
 2006 Domestic Dinner : Representations and practices of a proper meal among young suburban mothers
 2006 Fenomenet Pizza Grandiosa
 2005 Mum had potatoes everyday : transmission of food culture in a Norwegian city
 2004 Noen resultater fra spørreundersøkelsen om det å leve med FH
 2003 De kjøper, altså er de? : Et innlegg i debatten om forbrukersamfunnet
 2003 Er det norske måltidsmønsteret i oppløsning?
 2002 Forbrukere og matvaner i Norge
 1996 Nutrition information in the market; food labelling as an aid to the consumer
 1995 Forbrukerholdninger til moderne matvareproduksjon
 1995 Environmental concern in consumer evaluation of Food Quality
  "Fit", ikke fet! Forandring, forbedring og forvandlingsimperativer

Paper og foredrag

 2016 Muligheter og begrensninger for økt konsum av sjømat - resultater fra HealthMeal
 2016 Mattrender - endring av spisevaner
 2016 Trender i tiden - endring av spisevaner
 2016 Hvem er det vi snakker til?
 2016 Hva kjennetegner matforbrukernes preferanser, prioriteringer og praksiser?
 2016 Hva er viktig for forbrukerne når de velger oppdrettslaks?
 2016 Skyld, skam og dårlig samvittighet - hvordan velge rett?
 2016 Hvorfor spiser vi som vi gjør?
 2016 Med barn i butikk - bare mas?
 2016 Med barn i butikk - bare mas?
 2016 Skam, skyld og dårlig samvittighet - på søken etter skyldfrie produkter
 2016 Hva kjennetegner dagens matforbrukeres preferanser og praksiser?
 2016 Nært, sært og norsk - forbrukernes førstevalg
 2016 Julens mat og måltider - hvem, hva, hvor, hvordan og hvorfor...
 2016 Julemat og -tradisjoner
 2016 Om mattrender - hvorfor spiser vi som vi spiser?
 2015 Hva kjennetegner unge voksnes matpreferanser og -praksiser
 2015 Si meg hva du IKKE spiser og jeg skal si deg hvem du er
 2015 Mat og dietter
 2015 Hva kjennetegner forbrukernes preferanser, prioriteringer og praksiser knyttet til fisk og grønnsaker?
 2015 Hva styrer forbrukeratferd, og hvilke tiltak virker på disse faktorene?
 2015 Hva skal vi egentlig spise?
 2015 HealthMeal. Hvordan nå de ernæringspolitiske målsetningene om økt forbruk av fisk og grønnsaker?
 2015 Forbrukstrender på melk og meieriprodukter
 2015 Hvorfor spiser ikke forbrukerne mer fisk og grønnsaker?
 2015 Forbrukertrender mat, helse og kropp
 2015 Hvordan øke forbruket av (norske) grønnsaker, frukt og bær?
 2015 HealthMeal. Possibilities and barriers for increased consumption of vegetables
 2015 Resultater fra SIFOs seneste matforskning
 2015 Hva spiser vi i fremtiden?
 2015 Overraskende stort uformelt matmarked
 2015 Hvor vanlig er det egentlig å kjøpe seg hjemmetjenester?
 2015 Befolkningen er økende opptatt av helseriktig kosthold. Hvorfor er alternativ og opprørske dietter så appellerende?
 2015 Hvordan kan vi spise godt, og handle riktig samtidig?
 2015 Du er hva du IKKE spiser
 2015 Om alternative dietter
 2015 Mat og måltider - hvordan spise rett og riktig?
 2015 Hva kjennetegner dagens matforbrukeres preferanser og praksiser?
 2014 Befolkningen er økende opptatt av helseriktig kosthold. Hvorfor er alternative og opprørske dietter så appelerende?
 2014 Hvilken rolle spiller mat i dagens forbrukeres (hverdags-)liv?
 2014 Hva kjennetegner dagens og morgendagens matforbruker?
 2014 Befolkningen er økende opptatt av helseriktig kosthold. Hva er det som gjør at alternative og opprørske dietter har så stor appell?
 2014 Rå laks - norsk fastfood
 2014 Mat, dietter og reklame
 2014 Hvor spiselig er laks for (morgen-)dagens forbrukere?
 2014 Hvordan påvirker motediettene forbrukernes preferanser, prioriteringer og praksiser? : - for eksempel LCHF, RawFood, Supermat og 5:2
 2014 Befolkningen er økende opptatt av helseriktig kosthold. Hva er det som gjør alternative dietter så appellerene?
 2014 Kroppen - et viktig statussymbol
 2014 Reklame - alltid irriterende?
 2014 Hvor opptatt er dagligvarekundene av sunnhet?
 2014 Søndagsmiddagen - involverer hjertet, hodet og hånden
 2014 "Vi spiser sånn tradisjonell, norsk bondekost"
 2014 Spis deg sunn, slank, sterk, skjønn, smart og sexy - finnes en diett for alt?
 2014 Hva preger dagens forbrukere, og hvordan har holdningen til potet endret seg?
 2014 Å leve i en helseverdsettende (mat-)kultur
 2013 Hvordan gjøre dagligvarebutikkene enda mer spiselige for forbrukerne?
 2013 Spis deg sunn, sterk, slank, skjønn, smart, sexy... - finnes det en diett for alt?
 2013 Spis deg sunn, sterk, slank, skjønn, smart, sexy... - finnes det en diett for alt?
 2013 Nordmenns spisemønster av grøt - før og nå
 2013 Spis deg sunn, slank, sterk, skjønn, smart og sexy - finnes det en diett for alt?
 2013 Eldres mat- og spisevaner - surveyresultater
 2013 Hva er det med vår tid som gjør at motedietter har så stor appell?
 2013 Spis deg sunn, sterk, slank, skjønn, smart, sexy - finnes en diett for alt?
 2013 Mat i farten - muligheter og begrensninger for nye spisekonsepter
 2013 Spis deg sunn, slank, sterk, smart, sexy - finnes en diett for alt?
 2013 Mat, ungdom og identitet
 2013 Hvordan kan drikkevarebransjen bidra til bidra til bedre helse og ernæring?
 2013 Potetens plass i Norge - et land med lav kulinarisk selvforståelse
 2013 Spis deg sunn, slank, sterk, skjønn, sexy, smart - finnes en diett for alt?
 2013 Befolkningen er økende opptatt av helseriktig kosthold. Hvorfor er alternative og opprørske dietter så appelerende?
 2013 Befolkningen er i økende grad opptatt av helseriktig kosthold. Hvorfor er alternative og opprørske dietter så appelerende?
 2012 Den sosiale appetitten - noen refleksjoner omkring dagens mat- og spisevaner
 2012 Spis deg sunn, slank, sterk, smart og skjønn - finnes det en diett for alt?
 2012 Hva kjennetegner preferanser, prioriteringer og praksiser blant dagens 40-59- og 60-åringer?
 2012 Spis deg sunn, slank, sterk, skjønn, smart, sexy ... - finnes det en diett for alt?
 2012 Spis deg sunn, slank, sterk, skjønn, smart, sexy - finnes det en diett for alt?
 2012 Myter og fakta om eldres mat- og spisevaner
 2012 Spis deg sunn, slank, sterk, skjønn, smart og sexy - finnes det en diett for alt?
 2011 Nordmenns mat- og spisevaner
 2011 Spis deg sunn, slank, sterk, smart, skjønn og sofistikert...
 2011 Sugababes and a rapper's delight
 2011 Bruk av kjøtt i Norge - fra bondekost til LCHF
 2011 Nordmenns mat- og spisevaner
 2011 Bruk av kjøtt i Norge - fra bondekost til LCHF
 2011 Spis deg sunn, sterk, smart og skjønn - oppskrifter til et vellykket liv
 2011 Helsetrendene i dagens samfunn
 2010 Nordmenns mat- og spisevaner - hjemme, ute og på farten
 2010 Den sosiale appetitten - noen refleksjoner omkring dagens mat- og spisevaner
 2010 Mat i farten - muligheter og begrensninger for nye og sunne spiseskonsepter
 2010 Nordmenns mat og måltider
 2010 Brød, korn og gryn i nordmenns mat og måltider
 2010 Den sosiale appetitten. Mat, klasse og identitet
 2010 Den sosiale appetitten - mat, identitet og sosial klasse
 2010 Den sosiale appetitten - mat, klasse og identitet
 2010 Nordmenns mat- og spisevaner
 2009 Nordmenns mat- og spisevaner - med særlig fokus på fisk
 2009 Nordmenns mat- og spisevaner - i endring og stabilitet
 2009 Mat - hjemme, borte og i farta
 2009 Mat og måltider - hjemme, ute og i farten
 2009 Mat i farten
 2009 Kantinespiseren - preferanser, praksiser og prioriteringer i fremtiden
 2009 Mat i farten - muligheter og begrensninger for nye og sunnere spiseskonsepter i hurtigmatmarkedet
 2009 Mat i farten - muligheter og begrensninger for nye og sunnere spisekonsepter i hurtigmatmarkedet
 2009 "Fit", ikke fet! Forandring, forbedring og forvandlingsimperativer
 2009 Mat i farten - muligheter og begrensninger for nye og sunnere spisekonsepter i hurtigmatmarkedet
 2009 Mat i farten - muligheter og begrensninger for nye og sunnere spiseskonsepter i hurtigmatmarkedet
 2008 Å spise ute - hvem, hva, hvor, hvordan, hvorfor og når. Trender med fokus på helse
 2008 Å spise ute - hvem, hva, hvordan, hvorfor og når : Trender med fokus på helse
 2008 Å spise ute - med særlig fokus på hurtigmat
 2008 Å spise ute
 2008 Søt ungdom og voksnes dobbeltkommunikasjon
 2008 Å spise ute - en viktig del av nordmenns hverdagsliv
 2008 Ikke drikk vannet...
 2008 Å lage middag: fra brun og hvit saus til...
 2008 Hva vet vi om utespisevaner, ønsker og tilbud? Behov for og planer for ytterligere kartlegging
 2008 Ungdoms skolematstil - sunn eller syndig?
 2008 Ungdoms skolematvaner
 2008 Å spise i farten - litt om nordmenns hurtigmatvaner
 2008 Mat i farten
 2008 Mat i farten
 2008 Myter og fakta om norske middagsvaner
 2008 Nordmenns brød- og kornvaner. Presentasjon av resultater
 2008 Myter og fakta om middagen
 2008 Å spise ute
 2008 Barn og unges måltidsvaner
 2008 Noen sosiologiske perspektiver på mat- og spisevaner - eksemplet brød og korn
 2008 Nordmenns brød- og kornvaner
 2008 Nordmenns mat- og spisevaner - i stabilitet og endring
 2008 Mat og spisevaner i stabilitet og endring
 2007 Ungdoms matvaner - hva vet vi?
 2007 Den søte ungdommen og voksnes dobbeltkommunikasjon
 2007 Kjøkkenet - det VARME punktet i hverdagslivet
 2007 Søt ungdom og voksnes dobbeltkommunikasjon
 2007 Noen foreløpige resultater fra utespisesurveyen
 2007 YoungFood-prosjektet
 2007 Kjøkkenet - det VARME punktet i hverdagslivet
 2007 Ungdom og mat - refleksjon, reaksjon eller interaksjon?
 2007 Mat- og måltidsvaner
 2007 Søt ungdom og voksnes dobbeltkommunikasjon
 2007 Søte ungdommer og voksnes dobbeltkommunikasjon
 2007 Å spise ute : - hvem, hva, hvor, hvorfor og når?
 2007 Sosiale og kulturelle perspektiver på mat
 2007 Et sosiologisk blikk på våre mat- og spisevaner
 2007 Mat og måltider i dagens Norge : noen fremtredende trender og utviklingstrekk
 2007 Å spise ute - resultater fra rapport
 2007 Resultater fra to nye studier - "Å spise ute" og "Ungdoms matkultur"
 2007 Å spise ute - en kort oppsummering av rapport
 2007 Presentasjon av resultater fra studiene "Å spise ute" og "Ungdoms skolematvaner"
 2007 Opplysningskontorenes rolle i det norske kjøkken : en matreise i fortid, nåtid og fremtid
 2007 Å spise ute - en viktig del av nordmenns hverdagsliv
 2006 Vi er alle på diett
 2006 Culture and Consumption : Resymé av Viviana Zelizers kapittel i "The handbook of economic sociology" (2004)
 2006 Bensinstasjonenes plass i det sosiale matlandskapet
 2006 På sporet av det postmoderne norske kjøkken - norsk mathistorie ca. 1940-2006
 2006 Søt ungdom - noen sosiologiske refleksjoner over tenåringers mat- og spisevaner
 2006 Norsk ungdomsmatkultur : - noen sosiologiske refleksjoner over tenåringers mat- og spisevaner
 2006 Ungdom, mat og sosiologiske analyser
 2006 Julens mat og måltider
 2006 Noen perspektiver på mat og forbruk i den søte juletid
 2006 Julens mat og måltider
 2005 Barn og unges mathverdag
 2005 Det moderne matlandskapet
 2005 Dinner : a result of social and cultural processes
 2005 Den sosiologiske interessen i og den praktisk-politiske betydningen av forskningen om matvaner i befolkningen
 2005 Middag - en sosiologisk analyse av den norske middagspraksis
 2005 Middag - en sosiologisk analyse av den norske middagspraksis
 2005 Domestic dining - an important contributor to physiological, social and emotional well-being of families
 2005 Den sosiale appetitten - eksempelet middagsmat
 2005 Mat, identitet og sosialisering
 2005 Den sosiale matpraten - eksemplet svinekjøtt
 2005 Hva er det til middag? Fisk ....
 2005 Matsosiologisk analyse - eksempelet middagen
 2005 Food and meals - socio-cultural perspectives
 2005 Mat og måltider - sosiokulturelle perspektiver
 2005 På sporet av de norske julematvanene
 2005 "Slik vil vi ha julematen" - tall fra årets julesurvey
 2004 Matlaging - en tankefull og komplisert praksis
 2004 "Vi spiser vanlig norsk mat"
 2004 Mat, måltider og hverdagsliv
 2004 Dessertmåltidets sosiale og kulturelle betydning
 2004 Middagen som arena for sosialisering og oppdragelse
 2004 På sporet av det norske julekjøkkenet
 2004 På sporet av det norske julekjøkken
 2004 Middag - en sosiologisk analyse av den norske middagspraksis
 2004 Self reported side-effects among 220 patients with familial hypercholestrolemia treated with statins for a mean duration of 14 years
 2003 Middag - en sosiologisk analyse av den norske middagspraksis
 2003 Fisk er fisk og kjøtt er mat!
 2003 Cooking as identity work
 2003 Kitchen Stories - Transmission of food culture in the daily life of a Norwegian City
 2002 Hvordan påvirker forbrukernes valg norsk husdyrproduksjon?
 2001 Et forsøk på en sosial tekstanalyse av den norske mathverdagen
 2001 Spis deg sunn, slank, sterk, smart, skjønn og sofistikert...
 2000 Det norske måltidsmønsteret - ideal og praksis
 2000 Det norske matvaremønsteret
 2000 Det norske måltidsmønsteret - med særlig fokus på kjøtt
 1999 Produksjon av kvalitative data : Noen metodologiske refleksjoner
 1998 Subjektive meningsstrukturer og vitenskapelig tolkninger
 1998 Matvaner - en tankefull og komplisert praksis
  Forbrukernes preferanser, prioriteringer og praksiser
  Mat i farten - muligheter og begrensninger for nye og sunnere spiseskonsepter i hurtigmatmarkedet
  Matkultur og -politikk

Kronikker og avisartikler

 2016 Stor appetitt på alternative dietter
 2016 Hvordan står det til med nordmenns måltidsvaner?
 2014 Folk er mer og mer opptatt av helseriktig kosthold - hvorfor er alternative og opprørske dietter så appellerende
 2013 Vi har aldri spist bedre
 2013 Spiser vi oss fra sans og samling?
 2012 Det var ikke gøy lenger
 2012 Hva er en god middag?
 2011 Hva skal vi ha til middag i dag?
 2008 En god skolekantine
 2008 De fleste barn har med matpakke
 2008 God middag!
 2007 Flere må få melk på skolen
 2006 Den store slankekrigen
 2005 Blir barn negativt påvirket? : Kommersiell matkommunikasjon
 2005 En grønnere skolegård - veien til en sunnere hverdag
 2005 Hva er en god middag
 2005 Julemat og forbruksritualer
 2004 Hvor farlig er McDonalds
 2003 Det iøyenfallende matforbruket
 2003 Tall om norske middagsvaner
 1995 Er middagen på vei ut?

Pågående prosjekter

 11-2015-33Overforsikring
 11-2010-17EldreMat- Norwegian foods optimised for an ageing population (KMB)

Anbefalte lenker

Norges forskningsråd
Program, Forskningsrådet
Norsk senter for bygdeforskning
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
Publikasjoner i Cristin

Oppføringer i kompetansekatalogen

barns forbruk
barns forbrukskunnskap
barns kosthold
ernæringspolitikk
forbruk av mat
forbrukerholdninger
forbrukermønstre
holdninger til mat
husarbeid
julemat
kjønn
måltidsmønstre
norsk matkultur
prisbevissthet
sosialisering

Verv

Norsk selskap for ernæring / Norwegian Nutrition society (NSE), nestleder
Medlem av Nasjonalt råd for ernæring 2008-2011

Nyheter

2016-12-07Er vi overforsikret?
2016-09-2121. september: Trender i forbruk i Norge
2016-09-21Barn i butikken – bare mas?
2016-04-11Mattrygghet, kroppsangst og blogging
2016-01-04Ikke stort godteri-kjøpepress
2015-11-02Kjøtt er ikke typisk norsk
2015-10-15Allergisk eller matintolerant?
2015-10-11Mat, måltid og moral
2015-09-20Forskningsdagene 2015
2015-06-29Kommersialisering og oppvekst
2015-06-16Vår tids sjølberging
2015-06-10Kjøp av tjenester til hjemmet
2015-06-10Uformelt matmarked
2014-12-03Invitasjon til avslutningsseminar forskningsprosjektet HealthMeal 2015
2014-01-07Ny forskningsrapport fra SIFO og Nofima
2013-12-06Spiser vi oss fra sans og samling?
2010-09-24Forbuden frukt smaker best
2010-09-10Hør Annechen på Radioselskapet idag
2010-05-28Klassebilder
2010-05-18Eating Out: a multifaceted activity in contemporary Norway
2010-05-18Young People`s school food styles: Naughty or nice?
2009-09-07Mat og helse i skolen
2008-10-17... men Oslo-folk spiser minst brød
2008-10-17Grovt brød mer populært
2008-10-17Nordmenn elskar framleis brødmat
2008-10-17Daglig brød holder stand
2008-10-17Nettprat på Aftenposten.no
2008-10-16Brødet står sterkt
2008-10-15Ny SIFO rapport
2008-09-11Vann danker ut melk
2008-09-11De fleste barn har med matpakke
2008-04-03Ny SIFO-rappport
2008-03-13Ute til lunsj
2008-02-18Tomatisert land
2008-02-07Lett i Norge - fett i Sverige
2007-11-08Mindre penger på mat
2007-11-05Nordmenn elsker å spise ute
2007-11-02Annechen Bugge i nitimen
2007-10-23Nordmenn spiser mer ute enn før
2007-10-22Vi gjør som italienerne
2007-10-19Ungdom vraker burgeren
2007-10-19Ny SIFO rapport
2007-10-16Vi elsker kjøttdeig!
2007-10-01Krever dyrere junkfood
2007-09-24Ny SIFOrapport
2007-09-21Matpakke ruler
2007-03-08VIF kaster seg på bølgen
2007-02-13Innmat er blitt utmat
2007-02-08Mat fra hele verden i Oslo
2006-12-19Derfor er julekalkun så pop i sør
2006-12-18Klart for årets ribbe
2006-12-18Motemat "ut" i julen
2006-12-13Ungdom har fått nok av hamburgere
2006-12-13Ungdom vender burgeren ryggen
2006-12-13Blir lutefisk fastfood?
2006-12-13Ungdom svikter hamburgerkjedene
2006-12-13 Ungdom har fått nok av hamburgerkjedene
2006-12-08Fulle bord før jul
2006-11-29Gir blaffen i helsa
2006-11-28Tradisjoner og vaner i jula
2006-11-201. desember begynner fråtsingene
2006-11-16Julens mat og måltider
2006-11-16God morgen Norge 16. november
2006-11-13Å spise middag
2006-10-06Traust og trendy
2006-09-23Nostalgiske kjøttkaker
2006-09-21Induksjon i gryten er hot
2005-05-30Hva skal vi ha til middag?
2005-03-30Alle på diett
2005-01-28Blir barn negativt påvirket?
2004-11-01Annechen på "Først og sist" (NRK1)
2004-09-27Oslokvinner lager mest trendy mat
Forbruksforskningsinstituttet SIFO Postboks 4 St Olavs plass, 0130 Oslo - Sandakerveien 24 C, Bygg B
tlf: 22 04 35 00 - faks: 22 04 35 04 sifo@sifo.no - Informasjonssjef: Berit N. Fjeldheim