arvid@sifo.no

Søk:
Ansatte: Fagavdelingen

Vittersø, Gunnar

Forsker II
PhD
Telefon: +47 67 23 56 37
gunnar.vitterso@sifo.no
Arbeidsfelt: Bærekraftig forbruk, økologisk og lokal mat, miljø og fritidsforbruk

Vittersø har en ph.d. grad innen samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo 2012. Han arbeidet ved Prosjekt Alternativ Framtid i perioden 1993-1995, før han i 1996 ble engasjert ved SIFO. Her har han blant annet arbeidet med bærekraftig forbruk, distribusjon og forbruk av økologisk og lokal mat samt miljø og fritidsforbruk.


Publikasjoner

Rapporter

 2016 Etiske, lovmessige, samfunnsmessige og miljømessige aspekter ved bruk av mikroalger for CCS
 2015 Lokale klær og lokal mat – Forbrukerholdninger : Artikkel i Forbrukstrender 2015. SIFO-survey
 2015 Energisparende teknologier i norske husholdninger: : Luft til luft varmepumper
 2014 Forbrukstrender 2014 : SIFO-survey
 2014 Kjøtt og reklame : En studie av annonsering og reklame for kjøtt i det norske matmarkedet
 2012 Lessons and insights from case study initiatives : Deliverable 3.3 CRISP - CReating Innovative Sustainable Pathways.
 2010 Gårdshandel som innkjøpsaktivitet og fritidsopplevelse
 2008 Network for Nordic Excellence in Sustainable and Healthy catering (HealthCat)
 2006 Etisk-politisk forbruk : en oversikt
 2006 Etisk politisk forbruk : eksempler på praktisk informasjonsformidling og noen forslag til hvordan myndighetene kan legge forholdene til rette
 2005 Gulrot og kålrot : forbrukeres oppfatninger og bruk. Rapport fra fire fokusgrupper
 2003 Environmental Information and Consumption Practices : A case Study of Households in Fredrikstad
 2003 Possibilities for long-term changes of city-life : Experiences of back-casting with stakeholders in Fredrikstad
 2003 Images of everyday life in the future sustainable city: Experiences of back-casting with stakeholders in five European cities : Integration report of WP4 in the ToolSust project (Deliverable No 19)
 2003 Possibilities for short-term changes in environmental behaviour among consumers in three European cities: Fredrikstad, Padua and Guilford
 2002 Consumption and environment in five European cities : European report
 2001 Produksjon, distribusjon og forbruk av økologisk mat (NB flere medforfattere fra Bygdeforskning)
 2001 Consumption and environment in Fredrikstad
 2001 Fra Helios til Prix : Begrensninger og muligheter for salg av økologisk mat i dagligvarehandelen
 2000 Forbrukernes rolle i lanseringen av økologisk melk
 1998 Grønt husholdningsbudsjett. Veiledning til et mindre miljøbelastende forbruk
 1998 Bærekraftig matforbruk : Begrepsdrøftinger, menyeksempel og kostnadsberegninger

Bøker

 2016 Forbruk og det grønne skiftet
 2012 Ren idyll? : Forbrukets betydning for bygdeutvikling med utgangspunkt i lokal mat og hytteliv

Bok- og tidsskriftsartikler

 2016 Innledning. Forbruk og det grønne skiftet
 2016 Bruktomsetning på internett. Til det beste for miljøet?
 2015 Understanding consumption as social practice in environmental policy
 2015 Studying Sustainable Change: From ABC to Practice
 2015 Sustainable consumption in the Norwegian political economy of beef
 2015 Kjøttets politiske økonomi - usynliggjøring av et betydelig miljø- og klimaproblem
 2014 The role of consumers in transitions towards sustainable food consumption. The case of organic food in Norway
 2013 Treene kålrøtter og ihjelkokte gulrøtter : Aspekter ved matkvalitet
 2012 Fra Hurum til Hardanger - betydningen av sted i strategier for utvikling av lokal mat
 2011 Direct markets as multiple consumption spaces : the case of two norwegian collective marketing initiatives
 2011 From tourist product to ordinary food? : The role of rural tourism in development of local food and food heritage in Norway
 2009 Fritidsforbruk, frihet og miljøansvar
 2009 The dynamics of alternative food consumption : contexts, opportunities and transformations
 2008 Review: a multi-dimensional approach to the study of consumption in modern societies and the potential for radical sustainable changes
 2008 Learning, communicating and eating in local food-systems : the case of organic box schemes in Denmark and Norway
 2007 Norwegian Cabin Life in Transition
 2005 From local food to terroir product? : some views about Tjukkmjølk, the traditional thick sour milk from Røros, Norway
 2005 The role of consumers in environmental successes
 2005 Local, organic food initiatives and their potentials for transforming the conventional food system
 2005 Dimensions in consumers' visions of future sustainable societies
 2005 Postface about local foods
 2004 Organic food initiatives and their transformative power on the conventional food system

Paper og foredrag

 2016 Direktesal av mat sett frå bondens og forbrukarens ståstad
 2016 Hvordan kan den enkelte bidra til et mer bærekraftig matforbruk
 2016 Forbruk og det grønne skiftet
 2016 Localizing fashion: Slow sweaters as a strategy for sustainable development
 2016 Localizing fashion: Slow sweaters as a strategy for sustainable development
 2016 Forbruket glemt i klima- og miljøpolitikken
 2015 How to measure sustainable consumption?
 2015 Comparing local food and wool – labelling, regulation and value creation
 2015 Kundenes opplevelse av luft til luft varmepumper
 2015 Heat pumps and the provision system – Efficient technologies, energy savings and comfort practices
 2015 Sustainable value chains for wool - alternative development paths in the bioeconomy
 2015 Local as the new green: Exploring new possibilities for sustainable fashion
 2014 Tekstiler og kjøtt - fra selvregulering til aktiv miljøpolitikk
 2014 Consumption and Food Waste
 2014 Dematerialisation as environmental strategy : shifting the focus from products to practices
 2014 Vend i tide - det er ingen skam å snu! : Endringer i det norske forbruksmønsteret og hva kan gjøres for å snu trendene?
 2014 Framveksten av et helse-, klima- og miljøproblem. Utviklingen i produksjon og forbruk av kjøtt. : Innledning til frokostdebatt - Kjøtt i konflikt med klima og helse?
 2014 Environmental attitudes among Norwegian consumers – implications for policy development
 2014 The ABC of political food consumerism – sustainability policies on the wrong track? : the Norwegian cases of organic food and local food
 2013 Fra Hurum til Hardanger : betydninger av sted for utvikling av lokal mat sett fra et forbruker- og produsentperspektiv
 2013 Gårdsbutikker – Bondens Marked – dagligvarer. Hvordan oppfatter forbrukerne matspesialiteter i disse kanalene?
 2013 Sustainable consumption and the Norwegian political economy of beef
 2013 Changes in the Norwegian Consumers' Attitudes towards Organic Food : a Comparison of Survey Data from Year 2000 and 2013
 2013 Decoupling Environmental Impact from Economic Growth
 2013 The role of consumption and consumers in sustainable development
 2013 Pathways to sustainable and ethical food consumption : Results from backcasting workshops in Hungary and Norwa
 2012 CRISP WP 3 : Lessons and insights from case study initiatives
 2012 Second Homes and Sustainable Development
 2012 Identifying Barriers to Sustainable Change : a practice perspective
 2012 Norwegian envisioning workshops
 2012 Consequences of new governance policies and public food discourses for sustainable food production and consumption: : the Norwegian cases of organic and local food
 2012 Hva er «terroir» og forbrukernes forventninger til lokal mat
 2010 Kunde- og bedriftsundersøkelse i gardsmatbutikker
 2009 Perceptions and learning about organic food among youth at a Norwegian music festival
 2009 Organic food and youth at a Norwegian music festival
 2009 From tourism to local consumption? : The role of tourism in the development of local and localised food products
 2008 Change makers: who are they?
 2008 Sluttrapport fra Nordisk nettverk for bærekraftig og helseriktig mat i storhusholdninger (HealthCat)
 2008 Forbrukernes makt og ansvar i framtidas marked for miljøprodukter
 2007 Recreational consumption as a market for sustainable farm based food and tourism business
 2007 Holiday consumption and sustainable development : - the cases of foreign holiday trips and Norwegian cabin life
 2007 Ringvirkninger av økologisk mat på festivaler
 2007 Ethical products and consumers' trust : facing the challenges?
 2007 Farmers in fashion? Consumer experiences at the Oslo farmers market
 2006 Ethical products and consumers’ trust. Facing the challenges?
 2006 Bringing organic food home : Possibilities and constraints of transmitting experiences with organic food in the out of home sector to the overall food market
 2006 Sustainable food consumption : suggestions for future research
 2006 The importance of second homes and relevance for sustainable consumption
 2006 Foreløpige resultater fra undersøkelse om bærekraftig mat blant de norske deltakerne i HealthCat-nettverket
 2006 The importance of second homes and relevance for sustainable consumption
 2006 Forbrukeres oppfatninger og bruk av gulrot og kålrot
 2006 Tar vi fri fra miljøproblemene på fritida?
 2006 Resultater fra undersøkelse om bærekraftig mat blant de norske deltakerne i HealthCat-nettverket
 2004 Organic food initiatives and their transformative power on the conventional food system
 2004 France has champagne, Norway has tjukkmjølk : Local views on a local product in a global perspective
 2004 Subscription of organically produced food in a food system perspective : implications for sustainability
 2004 Do organic food system initiatives transform the conventional food system, or are they – on the contrary – conventionalised?
 2004 Potentials and limitation of environmental information to individual consumers
 2004 Potentials and limitation of environmental information to individual consumers
 2003 Dimensions in consumers' visions of future sustainable societies
 2003 Hva hindrer forbruk av økologiske produkter i å ta av?

Kronikker og avisartikler

 2016 Har det blitt mindre sølv?
 2016 All makt til forbrukeren?
 2015 Bekvemmelig, men lite effektiv miljøpolitikk
 2014 Kjøtt, kjeder og klima
 2013 Alt kjøttforbruk må ned!

Pågående prosjekter

 11-2015-24Strenght2Food
 11-2014-21Micro Algae climate, food and feed
 11-2014-38Krus - økt utnyttelse av Norsk ull
 11-2013-04Markedsføring og forbrukerinteresser - satsingsområde
 11-2012-36CYCLE: from food losses and waste to resources
 11-2004-29Referansebudsjettet

Anbefalte lenker

Publikasjoner i Cristin

Oppføringer i kompetansekatalogen

bærekraftig forbruk
bærekraftig matforbruk
forbruk og miljø
grønt husholdsbudsjett
miljøbevisshet
økologisk mat

Nyheter

2016-12-14Hvorfor ofres forbrukerne?
2016-09-2121. september: Trender i forbruk i Norge
2016-09-21Strømsparing er pengesparing
2016-06-02Ansvarlig forskning og teknologiutvikling
2016-06-01Varmepumpas teori og praksis
2016-04-25Kjedelig faktum: Økt forbruk gir flere miljøbelastninger
2015-10-26Økt komfort med varmepumpe
2015-09-20Forskningsdagene 2015
2015-06-19Bekvemmelig, men lite effektiv miljøpolitikk
2015-06-10Forbrukerbevissthet: Økologisk mat
2015-04-28Forbruk som miljøproblem
2015-02-24Ser ikke fordeler ved økologisk mat
2014-09-26Kjøtt står i en særstilling i norsk matreklame
2014-01-13CICERO og SIFO inviterer til seminar tirsdag 14. januar
2013-12-13Debatten om kjøtt og miljø
2013-12-09Ny SIFO-bok: Hinsides symbolverdi
2008-09-23New publication
2008-09-23Ny rapport
2008-05-20New SIFO publication
2008-03-06Ny SIFO publikasjon
2007-03-16Spis mindre kjøtt
2006-11-01Ny SIFO rapport
2005-11-07Møte i den norske delen i Nordic Network for Sustainable and Healthy Catering
2005-03-14FNs utdanningstiår for bærekraftig utvikling
Forbruksforskningsinstituttet SIFO Postboks 4 St Olavs plass, 0130 Oslo - Sandakerveien 24 C, Bygg B
tlf: 22 04 35 00 - faks: 22 04 35 04 sifo@sifo.no - Informasjonssjef: Berit N. Fjeldheim